Proclamatie Baron Niek I en Adjudant Bonno

Hier steet he dan, de 47ste Hoogheid van de Tuffelkeerlkes oet De Lutt,
De Opperjager van De Lutt,
Het mannetje van alns bie de Dalkot,
De heerser over als wat greujt en bleujt op ’n Theebult
En alns d’r omhen.
Kastelein van zien eig’n jachthut.
Alias Visser, Baron Niek I
 
He hef meend om saam met zien’n 47ste Adjudant,
De aanjager van ‘t 1ste van de Lutt,
De heerser van de nacompetitie,
Klinkerslepper van Groothuus,
Adjudant Bonno
 
Verklaart hierbij:
 
Ten eerste
Dat de Hanofbult ’s nachts nich möt opschrikk’n as de Baron ‘t weer te bont maakt
 
Ten tweede
Dat ’t lelijke eendje weer ’n skier’n zwaan mag word’n
 
Ten derde
Dat de ni-je fanatieke vorst de raad van 11 netkes in ’t gareel kan hoald’n
 
Ten vierde
Dat de kastelein van oonze residentie de deur open hoalt zodat wie ’s nachts oonze jas weer kunt pakk’n
 
Ten vijfde
Dat Cia, de kroon dit joar aan oonze miss geft
 
Ten zesde
Dat de wilde zwien’n tot na de carnaval blieft loop’n, zodat de Baron er dan nog ’n paar kan skeet’n
 
Ten zevende
Dat de bouw van ’n blokhut noe nen moal kan begin’n
 
Ten achtste
Dat wie oe noe kunt vertel’n dat wie een bus hebt woar wie met komt en goat
 
Ten negende
Dat de kartoffelmenne ok dit joar in Gronau weer de waag’n begeleidt en doarnoa weer fris bie Jossie kom’t
 
Ten tiende
Dat Jossie ’n paar rielessen nemt, zodat hij ok ’n moal achter ’t stuur kan kruup’n van de bus
 
Ten elfde
Vromde vogel veur ’t geweer gef ok nen mooi’n pleer
 
Wie besloet met oonz’n liefsprök:
"Met klinker en geweer, stoat wie op elk feest weer!!!"
   
De Lutt, de 24e van de slachtmoand 2018